Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân (chủ xe hoặc người đưa xe đến kiểm tra lưu hành)  đưa xe và các giấy tờ theo quy định của pháp luật đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc (Phường Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc) để kiểm tra lưu hành.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và ngày thứ Bảy (trừ ngày lễ, Tết).

- Bước 2: Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu kiểm tra hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân (chủ xe hoặc người đưa xe đến kiểm tra lưu hành) hoàn thiện lại;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thu phí, chụp ảnh phương tiện và tiến hành kiểm tra các hạng mục theo quy định:

+  Xe kiểm tra đạt tiêu chuẩn, đơn vị đăng kiểm thu lệ phí, trả hóa đơn thu lệ phí và cấp Giấy chứng nhận lưu hành, Tem lưu hành.

+ Xe có kết quả không đạt, đơn vị đăng kiểm thông báo hạng mục kiểm tra không đạt của xe cho cá nhân (chủ xe hoặc người đưa xe đến kiểm tra lưu hành) biết để sửa chữa, khắc phục để kiểm tra lại, đồng thời thông báo xe không đạt lên mạng kiểm định.

- Bước 3: Cá nhân (chủ xe hoặc người đưa xe đến kiểm tra lưu hành) nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ


-  Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau để xuất trình:

+ Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó.

+ Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó.

- Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực để xuất trình;

- Bản sao chụp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành lần đầu của các xe có đăng ký lần đầu sau ngày Thông tư 16/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực);

- Giấy chứng nhận lưu hành của lần kiểm tra trước (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành các lần tiếp theo).


Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc, sau khi kiểm tra đạt yêu cầu.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Không.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân (chủ xe hoặc người đưa xe đến kiểm tra lưu hành).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận lưu hành và Tem lưu hành.

Phí, lệ phí

- Phí kiểm tra xe: 180.000 đ/1 xe (quy định tại Mục 5, Biểu 1, Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:  50.000đ/1 giấy  (quy định tại Mục 4, Biểu mức thu lệ phí, Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 16/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

- Thông tư 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 19.338.369