Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Gia đình học viên phải làm Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú gửi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (Địa chỉ: Làng Gô, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). Nội dung Đơn phải nêu rõ họ tên, số Chứng minh nhân dân, nơi cư trú, mối quan hệ với học viên, thời gian đề nghị cho học viên được nghỉ chịu tang và cam kết quản lý, giám sát không để học viên sử dụng ma túy trái phép hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang, chịu chi phí đón học viên về nhà và đưa trở lại Cơ sở.

Bước 2: Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của gia đình học viên, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy (hoặc người được Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy ủy quyền) phải xem xét, Quyết định việc cho học viên nghỉ chịu tang. Quyết định phải bằng văn bản, nêu rõ thời gian được nghỉ, trách nhiệm của gia đình trong việc đưa đón, quản lý học viên trong thời gian về chịu tang. Quyết định được gửi cho gia đình học viên, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và lưu trong hồ sơ học viên.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ Sở cai nghiện ma túy tỉnh

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị của gia đình học viên có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi nhận được hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

Đối tượng thực hiện

Gia đình học viên.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định cho học viên nghỉ chịu tang.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Theo yêu cầu của gia đình học viên

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an  hướng dẫn chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an ban hành.