Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức (đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch) chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức (đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến tại Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (số 9 đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc) nơi cá nhân, tổ chức (đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch) kinh doanh đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.

Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).

- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cá nhân, tổ chức (đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch) hoàn thiện lại hồ sơ

+ Trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi cá nhân, tổ chức (đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch) nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

- Bước 5: Cá nhân, tổ chức (đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch) nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua đường bưu chính.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp biển hiệu phương tiện thủy (theo mẫu quy định);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân, tổ chức (đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch.

Phí, lệ phí

- Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đề nghị cấp biển hiệu phương tiện thủy (Phụ lục IV-Thông tư số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

-  Luật  Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.546