Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

1.Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải (Số 9 - đường Mê Linh - phường Liên Bảo -Thành phố Vĩnh Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Bước 3: Công chức Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in giấy hẹn cho người nộp;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cần sửa đổi, bổ sung thì thông báo trực tiếp cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo bằng văn bản chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện) những nội dung  chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi.

- Bước 4: Công chức Sở Giao thông vận tải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

- Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải (Số 9 - đường Mê Linh - phường Liên Bảo -Thành phố Vĩnh Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc) hoặc qua đường bưu chính.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải (Số 9 - đường Mê Linh - phường Liên Bảo -Thành phố Vĩnh Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc) hoặc qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

 - Đối với xe phi thương mại:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại theo mẫu;

+ Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu). Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, các nhân với phương tiện đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theo Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh, trên lãnh thổ Lào, Campuchia (bản sao có chứng thực).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cơ quan cấp phép cấp Giấy phép; trường hợp từ chối không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan thực hiện TTHC

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

-  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

-  Cơ quan phối hợp: Không.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân, tổ chức.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia

Phí, lệ phí

- Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam cho phương tiện phi thương mại (Phụ lục VII - Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng  Bộ Giao thông vận tải).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ.