Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo huấn luyện PCCC, CNCH - Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

- Bước 3:

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện: Cá nhân, tổ chức làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ theo lịch kiểm tra của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện và cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy: Cá nhân, tổ chức tham gia lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ và làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo huấn luyện PCCC, CNCH - Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc; và theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện:

+ Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;

+ Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện;

+ Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện:

+ Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện;

+ Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

+ Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Chưa quy định cụ thể.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Đào tạo huấn luyện PCCC, CNCH - Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng thực hiện

- Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

- Người chỉ huy phương tiện thủy, tàu hỏa, tàu bay, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, người điều khiển phương tiện, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm;

- Người làm việc trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện cứu nạn, cứu hộ;

- Các đối tượng khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

 

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Phải bảo đảm đủ thời gian tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 65/2013/TT-BCA, ngày 26/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.