Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông (Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết).

Bước 3: Công chức tiếp nhận phân loại và xử lý hồ sơ:

+ Nếu vụ việc khiếu nại đảm bảo các yêu cầu, điều kiện quy định (như đã nêu tại mục yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) thì tiếp nhận và cấp phiếu tiếp nhận đơn.

+ Nếu vụ việc khiếu nại không đảm bảo một trong những yêu cầu, điều kiện quy định (như đã nêu tại mục yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)  thì hướng dẫn cụ thể cho người đề nghị hướng dẫn giải quyết tranh chấp thực hiện trình tự thủ tục theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Nhận kết quả giải quyết tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian trả kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đơn đề nghị hướng dẫn giải quyết tranh chấp (theo mẫu).

Số lượng: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn đề nghị hướng dẫn giải quyết tranh chấp.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân;

- Tổ chức.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Biên bản (Ghi lại quá trình hướng dẫn giải quyết tranh chấp).

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị hướng dẫn giải quyết tranh chấp (Mẫu số 1 - Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 của Bộ TT&TT).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Điều kiện để đơn đề nghị giải quyết tranh chấp được xem xét, tiếp nhận:

- Vụ việc khiếu nại chưa được Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc  hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực) hướng dẫn giải quyết tranh chấp.

- Vụ việc khiếu nại chưa được giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010;

- Hồ sơ phải đáp ứng yêu cầu về đơn đề nghị hướng dẫn giải quyết tranh chấp (như đã trình bày tại Mục thành phần, số lượng hồ sơ);

- Đáp ứng điều kiện về thời hiệu gửi đơn đề nghị hướng dẫn giải quyết tranh chấp: 15 ngày làm việc kể từ ngày người khiếu nại nhận được kết quả giải quyết khiếu nại của bên cung cấp dịch vụ hoặc kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại (không quá 2 tháng đối với khiếu nại dịch vụ bưu chính trong nước; không quá 3 tháng đối với khiếu nại dịch vụ bưu chính quốc tế và không quá 20 ngày làm việc đối với khiếu nại dịch vụ viễn thông và Internet; công nghệ thông tin và điện tử; báo chí; xuất bản; phát thanh, truyền hình kể từ ngày nhận được khiếu nại) mà bên cung cấp dịch vụ không giải quyết đơn khiếu nại theo quy định.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.