Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc [Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc].

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Bước 2 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc [Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc].

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp tại tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc [Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc]hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu gồm:

- Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” (04 bản, theo Mẫu 1. ĐKKT – TT27/2012/TT-BKHCN)

 Bản photo copy các giấy tờ sau: Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hóa (nếu có) kèm theo (Packing list).

- Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) hoặc bản chính.

- Các tài liệu khác có liên quan; Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nếu có); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa đánh giá kết quả dựa trên tổ chức chứng nhận.

01 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa đánh giá kết quả dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu.

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với các hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (trừ các loại hàng hóa thuộc thẩm quyền kiểm tra của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT kèm theo).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn hoặc hàng hóa khác khi có dấu hiệu, nguy cơ gây mất an toàn thì người nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.967