Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có giấy phép liên vận Campuchia-Việt Nam hết hạn hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 đường Mê Linh - phường Liên Bảo - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).

- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đúng quy định thì viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, sửa đổi, Sở GTVT thông báo trực tiếp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc bằng văn bản các nội dung cần bổ sung, sửa đổi đến cá nhân, tổ chức.

- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả cho người nộp.

- Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Giấy phép liên vận Campuchia-Việt Nam (bản chính);

+ Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Đơn đề nghị gia hạn (theo mẫu quy định).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở GTVT gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia; trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

- Cơ quan phối hợp: Không có.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân, tổ chức.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia-Việt Nam.

Phí, lệ phí

- Không có.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Đơn đ nghị gia hạn giấy phép liên vận Campuchia-Việt Nam (Phụ lục 8 -Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Phương tiện của Campuchia hết hạn giấy phép hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam nếu có lý do chính đáng (thiên tai, tai nạn, hỏng không sửa chữa kịp) sẽ được gia hạn và mỗi lần gia hạn không quá 10 kể từ ngày hết hạn lưu trú.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định thư và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.