Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

 Bước 1Tiếp nhận hồ sơ

Cơ sở nhập khẩu lập hồ sơ đăng ký kiểm tra khi nhập khẩu theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc [Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc].
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
Bước 2Xử lý hồ sơ
Cơ quan kiểm tra tổ chức xử lý hồ sơ lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường, vào sổ đăng ký và ký tên, đóng dấu vào bản đăng ký kiểm tra của cơ sở nhập khẩu:
- Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ trong phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và yêu cầu cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan kiểm tra thông báo bằng văn bản cho cơ sở nhập khẩu về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu.
Bước 3: Thực hiện việc kiểm tra
Bước 4: Ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước
Bước 5: Trả kết quả: Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc theo đường bưu điện.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường”;
+ Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu: Hợp đồng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; danh mục hàng hóa (packing list); giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có); thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả 2 thứ tiếng) trường hợp nhập khẩu phương tiện đo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết
- Thời hạn lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký và vào sổ đăng ký: ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 05 ngày làm việc
- Thời hạn ra thông báo về việc kiểm tra sau khi hồ sơ hợp lệ: 03 ngày làm việc.

- Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường: 10 ngày làm việc. 

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Đối tượng thực hiện
Cơ sở nhập khẩu: phương tiện đo phải phê duyệt mẫu thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2; hàng đóng gói sẵn thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2. Phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Có thông báo của cơ quan thực hiện kiểm tra trên thị trường, trong sử dụng về việc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định và đề nghị tăng cường kiểm tra khi nhập khẩu;
- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường;
- Thông tin, cảnh báo của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường có nguy cơ xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân khác;

- Kết quả khảo sát về đo lường đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn trên thị trường, trong sử dụng phát hiện sự không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường 

Phí, lệ phí

Không có 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường (Mẫu 2. ĐKKT kèm theo).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Đo lường ngày 11/11/2011;
- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường. 

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.502