Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho tổ chức;

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ:  (01 bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Cơ quan thực hiện TTHC

- Tổ chức

- Cá nhân

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

(Theo mẫu Phụ lục  06 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

-  Thông tư số 20/2016/TT-BNN&PTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT,  80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN