Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho tổ chức;

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản chính Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (theo mẫu);

- Bản sao chụp Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản sao chụp Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức

- Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

(Theo mẫu Phụ lục  06 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Tổ chức, cá nhân nuôi loài động vật thuộc Danh mục động vật rừng thông thường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Động vật rừng nuôi có nguồn gốc hợp pháp, từ một trong các nguồn: Khai thác từ tự nhiên trong nước; nhập khẩu; mua bán; chuyển nhượng; tặng, cho từ tổ chức, cá nhân khác; mẫu vật sau xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật;

2. Cơ sở nuôi động vật rừng thông thường với số lượng lớp thú trên 20 cá thể; lớp bò sát trên 50 cá thể; lớp lưỡng cư trên 100 cá thể, khi xây dựng phải cách trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 200 m.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm;

-  Thông tư số 20/2016/TT-BNN&PTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT,  80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.