Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (gọi chung là chủ cây cảnh) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Chủ cây cảnh nộp hồ sơ tại Hạt kiểm lâm cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho chủ cây cảnh;

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn chủ cây cảnh hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Chủ cây cảnh nhận kết quả tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (theo mẫu);

- Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng (nếu có);

- Tài liệu về nguồn gốc cây cảnh.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Trường hợp kiểm tra hồ sơ và cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ đảm báo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay)

- Thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh)

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt kiểm lâm cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm cấp huyện

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

Tổ chức; Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận của cơ quan Kiểm lâm trên bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.