Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân;

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hạt Kiểm lâm cấp huyện tổ chức việc xác nhận hoặc thông báo bằng văn bản rõ lý do không xác nhận.

Bước 5. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bảng kê mẫu động vật rừng thông thường đã khai thác của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Hạt kiểm lâm huyện/thị xã

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm cấp huyện trên bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bảng kê mẫu động vật rừng thông thường theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNTT

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.