Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ rừng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2. Chủ rừng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND cấp xã

- Thời gian tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ)

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

 Bước 5. Chủ rừng nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

* Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và Giấy CMND của người uỷ quyền.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp phép khai thác (theo mẫu);

- Bảng kê lâm sản khai thác (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng xây dựng và nộp bảng kê lâm sản khai thác về UBND xã trước ngày 30/11 hàng năm;

- UBND cấp xã tổng hợp khối lượng khai thác toàn xã, trình UBND cấp huyện trước 31/12 hàng năm

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được kế hoạch của xã, UBND cấp huyện cấp giấy phép khai thác cho chủ rừng và trả kết quả về UBND câp xã.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

 

Đối tượng thực hiện

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép khai thác hoặc văn bản nêu lý do không cấp phép khai thác

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đề nghị cấp phép khai thác;

- Bảng kê lâm sản khai thác.

 (Theo phụ lục 02, 03 Ban hành kèm theo Thông tư số  21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số  21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.