Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (Số 02 - Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết (trình tự thực hiện như đối với trường hợp cấp mới nhưng không yêu cầu sát hạch).

Bước 5 - Cá nhân nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (Cá nhân phải có giấy biên nhận khi đến nhận kết quả theo lịch hẹn).

 

Cách thức thực hiện

Cá nhân đề nghị cấp lại CCHN hạng II, hạng III gửi hồ sơ  qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư  số 17/2016/TT-BXD kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng.

- Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát.

II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện

Cá nhân chứng chỉ hành nghề bị rách, nát hoặc thất lạc khi tham gia hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III được cấp lại.

Phí, lệ phí

- 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Mẫu Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề:

- Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề;

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam.

2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Thông tư số số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

4. Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

5. Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.