Sign In
Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc (Số 42 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc (Số 42 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu (theo mẫu)

- Sao y bản chính hợp đồng ngoại thương, bảng liệt kê hàng hoá;

- Hoá đơn thương mại

b) Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

- Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy đăng ký

Phí, lệ phí

Không dưới 300.000VNĐ và không lớn hơn 10.000.000VNĐ

(Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 V/v quy định Chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí và lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu (Quyết định số 1091/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu)

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định số 327-HĐBT ngày 19/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy định về việc thi hành Pháp lệnh chất lượng hàng hoá

 

2.Quyết định số 1091/ 1999/QĐ-BKHCNMT ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

3. Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 V/v quy định Chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí và lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

4. Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND, ngày 13/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KHC&CN Vĩnh Phúc.

 

 

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.304