Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước 1 -Tổ chức, cá nhân (gọi là Chủ đầu tư) chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2 -Chủ đầu tư nộp hồ sơtạiSở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (Số 02 Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần
Bước 3 - Công chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của Nhà đầu tư:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần thì nhận, viết giấy hẹn cho Chủ đầu tư(hoặc người Chủ đầu tư ủy quyền)
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị thoả thuận quy hoạch tổng mặt bằng và kiến trúc công trình;
+ Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện;
+ Thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình, các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình ở tỷ lệ thích hợp.
+ Giấy tờ, bản vẽ về quyền sử dụng đất hoặc bản đồ giới thiệu địa điểm được duyệt (hoặc chấp thuận);
+ Năng lực của tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thiết kế.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

+ 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối với trường hợp phải xin ý kiến các Cơ quan liên quan thì tổng thời gian cũng không quá 12 ngày.  

Cơ quan thực hiện TTHC
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

+ Cơ quan phối hợp: không  

Đối tượng thực hiện

Tổ chức  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản thỏa thuận hoặc báo cáo UBND tỉnh chấp thuận.  

Phí, lệ phí

Không  

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không  

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không  

Căn cứ pháp lý của TTHC
1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
2. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
3. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
4. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
5. Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

7. Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
*Nguồn: Quyết định số 3060/QĐ-UBND  ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.