Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp lại Chứng chỉ tại Sở Xây dựng (Số 02 - Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc) tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo). Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Công chức kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp.
- Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn để giải quyết thủ tục hành chính.

Bước 5: Trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trong giờ hành chính  

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu tại Phụ lục 5 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng);                                      
- 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;          
- Chứng chỉ cũ (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.  

Đối tượng thực hiện

Cá nhân 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (cấp lại). 

Phí, lệ phí

Mức lệ phí 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)/chứng chỉ (Theo Điều 16 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng).  

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù; Đã được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác;                                                                        

- Đã nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định.  

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014.(ngày có hiệu lực: 01/7/2015);                                     
- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ (ngày có hiệu lực: 01/11/2015);                                 

- Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (ngày có hiệu lực: 16/02/2016). 
*Nguồn: Quyết định 2486/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc  về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.