Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký thi sát hạch kiến thức.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch tại Sở Xây dựng (Số 02 - Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc) tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo). Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Công chức kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp.
- Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 4: Chuyển hồ sơ đến thường trực Hội đồng thi sát hạch để giải quyết thủ tục hành chính.

Bước 5: Trả kết quả thi sát hạch tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trong giờ hành chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:              
- 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (Theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm);
- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);
- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;  
- 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;  
- Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).                                                                

 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết
a) Phúc khảo và thi lại:                       
- Thời hạn xem xét đơn phúc khảo: trong thời gian 10 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi;                                         
- Tổ chức thi lại trong thời gian 20 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi.

 b) Tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ đơn vị tổ chức kỳ thi.   

Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.                                                                                                   

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;                                                 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

Đối tượng thực hiện

Công dân Vệt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và gười nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định của pháp luật  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 

Phí, lệ phí
a) Kinh phí dự thi: Hội đồng thi sát hạch quy định căn cứ theo đúng quy định của pháp luật.   

b) Kinh phí cấp chứng chỉ: Kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)/chứng chỉ (Theo mục 3 điều 15 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng).  

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;  
- Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

- Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thì theo quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng. 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014(ngày có hiệu lực: 01/7/2015);                                     
- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ (ngày có hiệu lực: 01/11/2015);                                  

- Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (ngày có hiệu lực: 16/02/2016). 
*Nguồn: Quyết định 2486/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc  về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.