Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân, tổchứcchuẩnbịhồsơ theoquy địnhcủaphápluật.
- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trựctiếp, quahệthốngbưuchínhhoặcbằngcáchìnhthứcphù hợp đếnBộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủtụchànhchính theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 - đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).
- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; nếu không đúng quy định, hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.
+ Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác) thì tiếp nhận hồ sơ và vào sổ tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện.
- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả.

- Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.  

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (theo mẫu quy định);
- Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu); hoặc văn bản thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải cho phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đối với các trường hợp quốc lộ chưa có quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt (bảo sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) giao cho tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;
- Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính)

 Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

Thời hạn giải quyết

- Trong 10  ngàylàm việc kể từ khi nhận được hồ sơ theo quy định. 

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan phối hợp: Không. 
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân, tổ chức.
Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Văn bản chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao. 

Phí, lệ phí

- Không. 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Không.  

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
*Nguồn: Quyết định 2102/QĐ-UBNd ngày 24/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.  
Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 19.465.069