Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân (người lái xe) chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Cá nhân (người lái xe)  nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”  thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc(Số 9 - đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và ngày thứ Bảy (trừ ngày lễ, Tết).
- Bước 3: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chụp ảnh, in giấy hẹn hẹn ngày dự kiến sát hạch lại lý thuyết hoặc cả lý thuyết và thực hành cho cá nhân (người lái xe) và thu lệ phí theo quy định.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định phải hướng dẫn cá nhân (người lái xe) bổ sung, hoàn thiện.
Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả.
- Bước 4: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển
- Bước 5: Cá nhân (người lái xe) nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”  thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc. 
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu quy định);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định,
- Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam;  hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
- Bản sao giấy phép lái xe hết hạn.
 Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


 

Thời hạn giải quyết

- Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch. 

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan phối hợp: Không. 
Đối tượng thực hiện

- Cá nhân (người lái xe). 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Giấy phép lái xe. 

Phí, lệ phí
* Lệ phí cấp giấy phép lái xe:
- 135.000 đồng/lần (Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
* Phí sát hạch lái xe ô tô:
- Sát hạch lý thuyết: 90.000đ/lần
- Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần;
- Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000đồng/lần

(Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Cá nhân (người lái xe) có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.
- Cá nhân (người lái xe) có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.
- Cá nhân (người lái xe) khi đến lấy giấy phép lái xe cấp lại phải xuất trình giấy phép lái xe cũ để cắt góc.
 

 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
- Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 27/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
*Nguồn: Quyết định 2102/QĐ-UBNd ngày 24/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 
Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 19.464.797