Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức (Trung tâm sát hạch lái xe) chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Tổ chức (Trung tâm sát hạch lái xe) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 - đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).
- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì hẹn ngày kiểm tra cho tổ chức (Trung tâm sát hạch lái xe ).
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức (Trung tâm sát hạch lái xe) bổ sung, hoàn thiện.
- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả.
- Bước 5: Tổ chức (Trung tâm sát hạch lái xe)nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.  
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 
Thời hạn giải quyết
- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


 

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan phối hợp: Không. 
Đối tượng thực hiện

- Tổ chức (Trung tâm sát hạch lái xe). 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3. 

Phí, lệ phí
- Không.


 

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Không. 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 - Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
*Nguồn: Quyết định 2102/QĐ-UBNd ngày 24/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.