Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức, cá nhân (gọi là Chủ đầu tư) chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (Số 02 Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần

Bước 3 - Công chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của Chủ đầu tư:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần thì nhận, viết giấy hẹn cho Chủ đầu tư (hoặc người Chủ đầu tư ủy quyền)

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của chủ đầu tư xin giới thiệu địa điểm.

+ Văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền.

+ Dự án đầu tư được chấp thuận kèm theo Chứng nhận đầu tư (nếu có)

+ Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ VN 2000 (kèm theo đĩa CD ghi file bản vẽ định dạng AutoCad)

+ Bản đồ quy hoạch địa điểm tỷ lệ 1/500 do Đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, có năng lực thực hiện, được UBND cấp xã và UBND cấp huyện ký xác nhận.

Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

+ 03 ngày làm việc với khu vực đã có quy hoạch và bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phù hợp quy định.

+ 13 ngày làm việc với khu vực chưa có quy hoạch (Đã có bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phù hợp quy định)

Khu vực chưa có khảo sát bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, tùy theo tính chất và quy mô dự án nhưng thời gian khảo sát không quá 20 ngày làm việc (Không tính vào thời gian giải quyết lập hồ sơ địa điểm).

Trường hợp các địa điểm phải lấy ý kiến thống nhất với địa phương, thời gian lấy ý kiến thống nhất không tính vào thời gian nói trên.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và UBND cấp huyện; UBND cấp xã có liên quan, tùy theo tính chất dự án

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Hồ sơ quy hoạch địa điểm kèm theo Tờ trình phê duyệt

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Nếu trước khi gửi hồ sơ quy hoạch địa điểm tới Sở Xây dựng thẩm định, bản đồ quy hoạch địa điểm chưa được ký xác nhận tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã có liên quan; sau khi Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ quy hoạch địa điểm và ký ban hành, trách nhiệm ký xác nhận bản đồ quy hoạch tại các cấp là của Chủ đầu tư dự án ĐTXD công trình.

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

2. Quyết định số 21/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về Quy cách thể hiện hồ sơ.

4. Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng.

5. Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009

7. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.