Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.
Bước 2: Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

 Bước 3: Trường hợp ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động không phải thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm. 

Cách thức thực hiện

Người lao động phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm để thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Văn bảnThông báo về việc tìm kiếm việc làm

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

Thời hạn giải quyết

không quy định. 

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm dịch vụ việc làm 

Đối tượng thực hiện

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Người lao động tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Phí, lệ phí

Không 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. T-BLĐTBXH). 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên.

*Nguồn: Quyết định số 910/QĐ-CT ngày 17/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh, xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 17,342