Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 - Đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).
- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong 02 ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác)
+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định.
- Bước 4: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thẩm định thiết kế và cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế - bản chính (theo mẫu);
-  04 bộ hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo có thành phần:
+ Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới (bản chính) (theo mẫu);
+ Bản vẽ kỹ thuật (bản chính) (theo mẫu);
- Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế (bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế);
- Bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế của một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy đăng ký xe ô tô;
+ Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển);
+ Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhận khẩu, chưa có biển số đăng ký)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

Thời hạn giải quyết
- Nếu thiết kế đạt yêu cầu, sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế, cơ quan thẩm định thiết kế cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế;

- Trường hợp không cấp, cơ quan thẩm định thiết kế thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định. 

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Không. 

Đối tượng thực hiện
- Cá nhân;

- Tổ chức. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo. 

Phí, lệ phí

- Phí: 200.000đ/mẫu (đối với trường hợp thẩm định thiết kế cải tạo, đóng mới, lắp ráp xe). 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không. 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

*Nguồn: Quyết định số 2710/QĐ-CT ngày 06/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.