Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Bước 1:Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc) đầu tuyến, nơi đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh của tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).
- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp;
+ Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung thì thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) trong thời gian tối đa không quá 02  ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
- Bước 5: Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua hệ thống bưu chính.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy đăng ký khai thác tuyến (theo mẫu quy định);
- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô (theo mẫu quy định);
- Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định (theo mẫu quy định).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
 
Thời hạn giải quyết
-  Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở GTVT  nơi tiếp nhận hồ sơ có văn bản chấp thuận gửi Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã), bến xe hai đầu tuyến theo mẫu quy định. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở GTVT nơi tiếp nhận hồ sơ ra văn bản chấp thuận gửi Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) theo quy định. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải quản lý bến đến (nếu có). 

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã). 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Văn bản chấp thuận khai thác tuyến, chấp thuận điều chỉnh tăng tần suất chạy xe. 

Phí, lệ phí

Không. 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Tổ chức (Doanh nghiệp, hợp tác xã) có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được lựa chọn đăng ký khai thác tuyến theo quy hoạch mạng lưới tuyến hoặc điều chỉnh tăng tần suất chạy xe theo nguyên tắc: giờ xe đăng ký xuất bến tại hai đầu bến không trùng giờ và đảm bảo thời gian giãn cách theo quy định với các chuyến xe của doanh nghiệp, hợp tác xã khác đang hoạt động hoặc đã đăng ký trước trong các trường hợp sau:
+ Khi cơ quan có thẩm quyền công bố, điều chỉnh quy hoạch;
+ khi cơ quan có thẩm quyền quyết định tăng tần suất chạy xe.

(Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

*Nguồn: Quyết định số 2710/QĐ-CT ngày 06/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.