Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Cá nhân, tổ chức (chủ đầu tư) chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Cá nhân, tổ chức (chủ đầu tư) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).
- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cá nhân, tổ chức (chủ đầu tư) hoàn hiện hồ sơ.
+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức (chủ đầu tư) bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
- Bước 5: Cá nhân, tổ chức (chủ đầu tư) nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa (theo mẫu quy định) và Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông (theo mẫu quy định);
- Bình đồ vị trí và sơ đồ mặt bằng công trình bến, vùng nước trước bến.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

Thời hạn giải quyết

 Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và gửi cho cá nhân, tổ chức (chủ đầu tư). Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Chi Cục Đường thủy nội địa (nếu có). 

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân, tổ chức (chủ đầu tư). 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. 

Phí, lệ phí

Không. 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không. 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;
- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

*Nguồn: Quyết định số 2710/QĐ-CT ngày 06/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.255