Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 - Bước 1:Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)
- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho (doanh nghiệp, hợp tác xã);
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
- Bước 5: Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua hệ thống bưu chính.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua hệ thống bưu chính. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy đề nghị cấp phù hiệu (theo mẫu quy định);
- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
- Bản sao công bố tuyến, chấp thuận khai thác tuyến của cơ quan quản lý tuyến.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

Thời hạn giải quyết
- Kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển số đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính, 08 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển số đăng  ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính.

- Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký. 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã). 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phù hiệu “Xe trung chuyển”. 

Phí, lệ phí

Không. 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Trường hợp phù hiệu bị hết hiệu lực, bị mất, bị hỏng thì được cấp lại. Đối với phù hiệu bị hết hiệu lực, đơn vị kinh doanh vận tải đề nghị cấp lại trước khi hết hiệu lực tổi thiểu 10 ngày.
- Đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Đối với xe ô tô thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không thực hiện đúng các quy định liên quan đến lắp đặt, cung cấp và truyền dẫn thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, chỉ được cấp phù hiệu sau khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về thiết bị giám sát hành trình. 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

*Nguồn: Quyết định số 2710/QĐ-CT ngày 06/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.