Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải) chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải) nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 - đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).
- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải);
+ Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội cần bổ sung hoặc sửa đổi đến Tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải) trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả.
- Bước 5: Tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải) nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua hệ thống bưu chính.
Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
a) Đối với trường hợp do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:
-  Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại (theo mẫu quy định);
- Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;
- Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tải Khoản 3 Điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).
b) Đối với trường hợp do hết hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu quy định);
- Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;
- Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (theo mẫu quy định).
c) Đối với trường hợp do Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị mất hoặc bị hư hỏng:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu quy định);
- Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng (đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng) hoặc văn bản có xác nhận của Công an xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải trình báo mất Giấy phép kinh doanh.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

Thời hạn giải quyết

 - Đối với trường hợp cấp lại do hết hạn, do thay đổi nội dung, bị hỏng Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp bị mất Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô kiểm tra, xác minh, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô. Trường hợp không cấp lại Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Đối tượng thực hiện

 - Tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 - Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Phí, lệ phí

 - Cấp đổi, cấp lại: 50.000đ/1lần cấp (Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
- Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
*Nguồn: Quyết định số 2710/QĐ-CT ngày 06/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.