Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 Bước 2 - Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (Số 02 - Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày chủ nhật)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

 Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Đơn xin cấp giấy phép thầu (theo mẫu)

 - Bản sao văn bản kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

- Bản sao giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân.

- Lý lịch nghề nghiệp cá nhân (tự khai) kèm theo bản sao hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất.

2. Số lượng hồ sơ:  03 bộ (01 bộ gốc+02 bộ sao)

 

Thời hạn giải quyết

Chưa có quy định riêng đối với cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp: không

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Phí, lệ phí

200.000 đ/giấy phép

(Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/05/2003 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn xin cấp giấy phép thầu

(Phụ lục số 03 của Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Điều kiện: Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.