Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc  (Địa chỉ: Số 38,Đường Nguyễn Trãi - TP.Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc) hoặc tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự thi.

  • Khi đến nộp hồ sơ, nếu cá nhân đại diện cho tổ chức phải xuất trình chứng minh thư nhân dân.
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo kế hoạch thi tuyển cụ thể từng năm

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 4 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết

Bước 5 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự thi

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc hoặc tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự thi.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Thông tư số: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ

- Các Giấy tờ liên quan khác: Giấy chứng nhận ưu tiên, giấy xác nhận nhân sự…

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả    trúng tuyển.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện, thành, thị,các sở,  ban, ngành.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật cán bộ, công chức năm 2008

- Nghị định số: 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số: 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ - CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Thông tư số: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

-Thông tư liên tịch số: 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.