Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc  (Địa chỉ: Số 38, Đường Nguyễn Trãi - TP.Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc) hoặc tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự thi

  • Khi đến nộp hồ sơ, nếu cá nhân đại diện cho tổ chức phải xuất trình chứng minh thư nhân dân.
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo kế hoạch thi tuyển cụ thể từng năm

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ
  • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 4 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết

Bước 5 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự thi

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc hoặc tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự thi.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

. Bản sao giấy khai sinh;

. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

Theo kế hoạch thi tuyển cụ thể từng năm.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện, thành, thị,các sở, ban  ngành.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Kết quả trúng tuyển

Phí, lệ phí

Từ 140.000 đ/thí sinh đến 260.000 đ/thí sinh(Thông tư liên tịch số 101/2003/TTLT/BTC-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự tuyển công chức và chức, thi nâng ngạch cán bộ, công chức.)

Tên mẫu đơn, tờ khai

 

Đơn đăng ký dự tuyển công chức (Phụ lục số 1; Ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ)

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật cán bộ, công chức năm 2008

- Nghị định số: 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số: 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ - CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Thông tư số: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

-Thông tư liên tịch số: 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.