Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chứcnộp hồ sơ tạiSở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 38, Đường Nguyễn Trãi- TP.Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc). Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân đại diện cho tổ chức phải xuất trình chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu.
             Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
             Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ  và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
             Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ (hoặcbổ sung hồ sơ) theo quy định.
Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chứcnhận kết quảtạiSở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1) Thành phần hồ sơ tiếp nhận, điều động gồm có:

- Đơn xin chuyển công tác (có ý kiến hoặc văn bản cho  chuyển công tác của cơ quan hiện đang công tác đến nơi có thẩm quyền đồng ý cho đi liên hệ công tác theo quy định).
- Văn bản đề nghị tiếp nhận của Giám đốc sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện (theo mẫu).
- Các quyết định (bản sao công chứng): Tuyển dụng, công nhận hết tập sự hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định nâng lương gần nhất, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo (nếu có).
- Bản sao (bản công chứng) các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của ngạch tuyển dụng và xuất trình bản chính để đối chiếu, kiểm tra.
- Bản nhận xét quá trình công tác (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c có xác nhận của cơ quan quản lý CC,VC.
- Giấy khám sức khoẻ (do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp).
- Giấy khai sinh (bản sao dấu đỏ, bản chính Photocoppy công chứng).
* Trường hợp điều động, luân chuyển cán bộ từ khối Đảng, đoàn thể sang cơ quan hành chính sự nghiệp ngoài quy định trên phải có văn bản đồng ý của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Nghị quyết hoặc Thông báo kết luận của huyện, thành, thị uỷ.
* Không tiếp nhận các trường hợp đang trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, hoặc đang thi hành kỷ luật.
2) Thành phần hồ sơ thuyên chuyển gồm có:
- Đơn xin thuyên chuyển công tác đến cơ quan mới; có ý kiến hoặc văn bản đồng ý thuyên chuyển công tác của Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện;
- Các quyết định (bản sao): Tuyển dụng, công nhận hết tập sự hoặc quyết định bổ nhiệm và quyết định nâng lương gần nhất.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của ngạch tuyển dụng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Vĩnh Phúc.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Đối tượng thực hiện

 Tổ chức, cá nhân      

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định hành chính              

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc;

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;
Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc; Thông tư số 16/2012/TT-BNV về Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; và các quy định hiện hành.