Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một  cửa”  thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 Đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp;
- Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Kế hoạch đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu;
- Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (hồ sơ theo yêu cầu) và tham gia xét thầu (nếu có);
- Tư cách pháp nhân và giấy phép kinh doanh của đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tham gia xét thầu (nếu có);
- Quyết định phê duyệt tổ chuyên gia (tư vấn) đấu thầu;
- Thông báo mời thầu (trên Báo Đấu thầu 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu);
- Và các văn bản khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Kết quả phê duyệt hồ sơ mời thầu 

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

  Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

  Không

Căn cứ pháp lý của TTHC