Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Tổ chức (cơ sở đào tạo) chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức (cơ sở đào tạo) nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 - Đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc);
- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức (cơ sở đào tạo).
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức (cơ sở đào tạo).
- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Tổ chức (cơ sở đào tạo) đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

 - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc;
- Quan đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1) Thành phần hồ sơ gồm:

- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu quy định);
- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);
- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp);
- Giấy phép của xe tập lái (bản sao chụp).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 Trong thời gian không quá 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp lại theo quy định, trong đó:

        - Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp lại theo quy định, Sở Giao thông vận tải phối hợp với cơ quan quản lý dạy nghề tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo;

        - Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt kết quả, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo. 

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện

 - Tổ chức (cơ sở đào tạo).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 - Giấy phép đào tạo lái xe ô tô  (đối với trường hợp đạt yêu cầu).
- Văn bản trả lời và nêu rõ lý do không đạt (đối với trường hợp không đạt yêu cầu).

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định theo Phụ lục 16 - Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 30 ngày cơ sở đào tạo nếu muốn cấp phép lại phải làm hồ sơ theo quy định gửi Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
(Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.395.484