Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Tổ chức (Đơn vị kinh doanh bến xe hàng) chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức (Đơn vị kinh doanh bến xe hàng) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp;
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thời gian tối đa không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức (Đơn vị kinh doanh bến xe hàng) nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác (theo mẫu quy định);
-Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe hàng;
- Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng;
- Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra vào bến xe hàng của cơ quan có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định sẽ tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra theo các tiêu chí quy định và ra quyết định công bố đưa bến xe hàng vào khai thác nếu đáp ứng đủ các tiêu chí yêu cầu kỹ thuật.

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức (Đơn vị kinh doanh bến xe hàng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định đưa bến xe hàng vào khai thác

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác - Phụ lục 23, Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Cá nhân, tổ chức (đơn vị kinh doanh bến xe hàng) nộp hồ sơ tại địa phương nơi có bến xe hàng được đề nghị công bố.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.396.059