Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải) chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ  chức (đơn vị kinh doanh vận tải) nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp;
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải) hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải) nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại phù hiệu (theo mẫu quy định);
- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh (chỉ áp dụng đối với những xe đề nghị cấp mới phù hiệu).
+ Đối với những phương tiện mang biển đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì đơn vị kinh doanh vận tải phải gửi kèm theo xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký (theo mẫu quy định);
- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình (trong trường hợp thực hiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT);
- Phù hiệu, biển hiệu hư hỏng hoặc hết giá trị sử dụng hoặc Biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại Điều 48 của Thông tư này (áp dụng trong trường hợp cấp lại phù hiệu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức (Đơn vị kinh doanh vận tải)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 - Phù hiệu:  

        + Xe chạy tuyến cố định
        + Xe taxi
        + Xe hợp đồng
        +  Xe công - ten - nơ

- Biển hiệu: Xe du lịch

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai
Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Tổ chức (Đơn vị kinh doanh vận tải) phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, văn bản chấp thuận mở tuyến, công bố tuyến, chấp thuận khai thác tuyến, chấp nhận tăng tần suất chạy xe, thông báo thay xe, bổ sung xe nhưng không làm tăng tần suất xe của doanh nghiệp, hợp tác xã thì được cấp phù hiệu, biển hiệu.  

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 19.464.536