Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã)  nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp;
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) trong thời gian tối đa không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đăng ký khai thác tuyến (theo mẫu quy định);
- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô (theo mẫu quy định);
- Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định (theo mẫu quy định).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

 - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với tuyến vận tải hành khách nội tỉnh);
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với tuyến vận tải hành khách liên tỉnh);

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở G.T.V.T quản lý bến đến.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Văn bản chấp thuận khai thác tuyến

Phí, lệ phí

 Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 - Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) có Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô được đăng ký khai thác tuyến;
- Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) nộp hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải nơi tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh. 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 19.464.731