Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Các đơn vị, tổ chức  chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2 - Các đơn vị, tổ chức  nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Giá thuộc Sở Tài chính Vĩnh Phúc (Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Thời gian nộp hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ  ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ:  Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết

Bước 5: Các đơn vị, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Quản lý Giá - Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất

- Hồ sơ địa chính (quyết định giao đất, giấy CNQSDĐ Trích lục bản đồ)

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Vĩnh phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, các huyện thành thị liên quan.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Biên bản làm việc

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không