Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính Vĩnh Phúc (Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần vào giờ hành chính  (trừ  ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Nếu hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5- Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính Vĩnh Phúc (Số 40, Đường

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật đất đai 2003 (bản gốc).
  • Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, thị xã kèm theo (bản gốc ):

+ Bảng tính chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng chủ hộ bị thu hồi đất..

+ Biên bản kiểm kê diện tích đất, tài sản, nhà, VKT cây cối hoa màu trên đất của Hội đồng bồi thường và có ký nhận của chủ sử dụng đất, tài sản trên đất.

+ Phương án tính bồi thường GPMB (nêu rõ căn cứ áp dụng tính bồi thường, diện tích bồi thường, khối lượng tài sản, nhà, VKT, cây cối trên đất bị thu hồi, các khoản hỗ trợ).

+ Giấy tờ hợp lệ của người sử dụng đất đang bị thu hồi (theo quy định của Luật đất đai năm 2003).

+ Phiếu kê khai diện tích đất thu hồi của chủ sử  dụng đất.

+ Bản đồ quy hoạch được duyệt.

+ Bản đồ giải thửa địa chính giao đất.

+ Bản dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng và các ngành có liên quan tuỳ theo từng dự án), Văn phòng UBND tỉnh.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

- Tên phí: Chi phí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Mức phí: Mức thu chi phí thẩm định bằng 10% trên tổng mức chi phí của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không