Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2 -Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Giá thuộc Sở Tài chính Vĩnh Phúc (Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Thời gian nộp hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ  ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết

Bước 5 - Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tổng thể của tổ chức làm nhiệm vụ  bồi thường.

- Biểu tổng hợp về:

+ Diện tích các loại đất, hạng đất; số hộ, số lao động trong khu vực thu hồi đất (trong đó nêu rõ số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp, dự kiến biện pháp trợ giúp giải quyết việc làm, kế hoạch đào tạo chuyển đổi nghề; số hộ phải tái định cư; phương thức tái định cư.

+ Biên bản kiểm kê diện tích đất, tài sản, nhà, VKT cây cối hoa màu trên đất của Hội đồng bồi thường và có ký nhận của chủ sử dụng đất, tài sản trên đất.

+ Danh mục các công trình của nhà nước, các tổ chức, cộng đồng dân cư phải di rờ.

+ Số lượng di chuyển mồ mả

 - Dự toán kinh phí, nguồn kinh phí, tiến độ thực hiện phương án.

- Bảng ước tính phương án BT, hỗ trợ tái định cư tổng thể

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

 Không quá 15 ngày làm việc kêt từ khi nhận đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND  tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng và các ngành có liên quan.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC