Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc:

+ Địa chỉ: 38 Đường Nguyễn Trãi- Phường Đống Đa- TP Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Điện thoại/Fax 0211. 3843403/0211.3843407

+ Thời gian tiếp nhận: Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

(nếu thiếu, phải bổ sung theo quy định - có sự hướng dẫn của cán bộ phòng) và nhận Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả).

Bước 2: Phòng Quản lý Lao động kiểm tra Hồ sơ và tổ chức ra văn bản thông báo theo quy định, trình Lãnh đạo ban phụ trách ký duyệt.

Bước 3: Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. Thời gian trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

Cách thức thực hiện

 

 

Thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (theo mẫu)

2 - Bản nội quy lao động.

3- Quyết định ban hành nội quy lao động của chủ doanh nghiệp (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ gốc

 

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản thông báo đăng ký nội quy lao động.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (mẫu số 1)

- Quyết định ban hành nội quy lao động của chủ doanh nghiệp (mẫu số 2)

(Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

- Bộ luật Lao động năm 1994, sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007

- Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP của Chính phủ;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT.

- Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.