Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
        Địa chỉ: 38 đường Nguyễn Trãi - phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.
        Điện thoại/Fax 0211. 3843403/ 0211.3843407.
        Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
        Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả) cho người nộp.
        Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Phòng Quản lý Lao động kiểm tra Hồ sơ và tổ chức cấp lại Giấy phép theo quy định, trình Lãnh đạo ban phụ trách ký duyệt và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4: Tổ chức xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc. 

Cách thức thực hiện

Thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động - Mẫu số 8.
- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Và một trong các giấy tờ sau:
 - Văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài hoặc văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục đàm phán cung cấp dịch vụ tại Việt Nam;
- Giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc tại tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
- Văn bản của một nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;
- Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
        Chú ý: Các giấy tờ là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
* Trường hợp giấy phép lao động  bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc phải có:
        + Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;
        + Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);
        + Đối với giấy phép lao động bị mất thì người lao động nước ngoài phải có Văn bản giải trình và được người sử dụng lao động xác nhận.
* Trường hợp giấy phép lao động hết hạn phải có:
        + Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn.
        + Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
        + Văn bản thông báo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp: Không

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Phí, lệ phí

300.000 đồng/giấy phép

(Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/8/2005 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam)

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 08 -Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP. 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Bộ luật Lao động năm 2012;
- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 quy định chi tiết về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP;

- Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/8/2005 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.