Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (Số 02 - Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (Số 02 - Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

Bước 4 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

·         Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

·         Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 Bước 5 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn dự thầu của nhà đầu tư

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)

3. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp kèm theo quyết toán thuế (có xác nhận của cơ quan thuế) ở thời điểm gần nhất, hoặc báo cáo kiểm toán. Đối với doanh nghiệp mới thành lập phải có xác nhận của ngân hàng về năng lực tài chính của doanh nghiệp

4. Hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư (phương án QHCT 1/500; phương án BTGPMB, hỗ trợ tái định cư; tổng mức đầu tư...).

b) Số lượng hồ sơ:  07 bộ

Thời hạn giải quyết

 

60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở kế hoạch & Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên & Môi trường; UBND cấp huyện/thị nơi có dự án khu nhà ở thương mại.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tờ trình

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 

Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển khu nhà ở (hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập)……..(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

1. Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006

2. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

3. Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

3. Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.