Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (số 9 đường Mê Linh – Tp.Vĩnh Yên – T.Vĩnh Phúc).

Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày Chủ nhật).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận mở bến thuỷ nội địa (Theo mẫu);

- Sơ đồ mặt bằng cầu bến và vùng nước trước bến đã được đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận cầu bến không nằm trong hành lang bảo vệ luồng và vùng nước trước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

b) Số lượng hồ sơ:      01    (bộ)

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị chấp thuận mở bến thủy nội địa (Mẫu 3a - Thông tư 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải)

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản.

- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền ;