Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận: giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Sổ hộ khẩu gia đình;

- Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ chất lượng giống cho bò đực giống để phối giống trực tiếp;

- Lý lịch, nguồn gốc bò đực giống;

- Giấy chứng nhận về tiêm phòng và vệ sinh thú y bò đực giống;

- Kết quả bình tuyển, giám định bò đực giống;

- Hồ sơ theo dõi giống.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cá nhân;

- Tổ chức.

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 về giống vật nuôi;

- Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy định về quản lý, sử dụng bò đực giống;

- Thông tư số 19/2011/TT-BNN ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.