Sign In
Tên thủ tục
Thủ tục: Xác nhận hồ sơ vay vốn
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (Áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh)

- Hoặc dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình)

- Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản dùng để thế chấp, cầm cố và bảo lãnh thế chấp (có chứng thực).

- Ngoài ra, tùy theo từng trường hợp cụ thể cần có một trong các giấy tờ sau:

+ Bản sao hợp đồng, hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng nhận của UBND xã (Đ/v tổ hợp sản xuất)

+ Bản sao Giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại theo quy định tại mục III Thông tư liên tịch số 69/2000/BNN-TCKT ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Thống kê “Hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại” (đ/v chủ trang trại).

+ Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (đ/v hộ kinh doanh cá thể; hợp tác xã; doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp; cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật.

+ Bản sao Quyết định thành lập (đối với Trung tâm GD - LĐXH).

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận hồ sơ

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 

 

- Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm (Mẫu số 2 Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008)

- Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (Áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh) hoặc Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình)

(Mẫu số 2 Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008)

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng chính phủ

- Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

- Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 19.280.881