Hỏi đáp » Xây dựng - Đất đai - TNMT

Hỏi: Hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh có làm được sổ đỏ?

Gửi bởi Phạm Thị Trúc Băng Uyên Ngày 4/6/2018 12:00:00 AM

Câu trả lời

Hỏi: Quy trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật?

Gửi bởi Phạm Quốc Tuấn Ngày 4/5/2018 12:00:00 AM

Câu trả lời

Hỏi: Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất?

Gửi bởi Dương Minh Hiếu Ngày 3/16/2018 12:00:00 AM

Câu trả lời

Hỏi: Cấp phép xây dựng?

Gửi bởi Nguyễn Đức Duy Anh Ngày 3/15/2018 12:00:00 AM

Câu trả lời

Hỏi: Quy định về đính chính, thu hồi sổ đỏ?

Gửi bởi Lê Nguyên Đức Ngày 2/7/2018 12:00:00 AM

Câu trả lời