dự kiến lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước Tuần thứ 23 năm 2020
(Từ ngày: 01/06/2020 - Đến ngày: 07/06/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên
Thứ hai 01/06/2020
08h - 09hChủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnhPhòng họp số 04, Văn phòng UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh
08h - 10hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Làm việc với Tỉnh ủy về những nội dung tiếp thu, những nội dung không tiếp thu qua lấy ý kiến đối với dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
09h30 - 11h30Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh họp với CV NCTHPhòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh
10h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Kiểm tra tại khu cách ly tự nguyện tại Khách sạn Dicstar
13h30 - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
14h - 17hChủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnhLãnh đạo văn phòngCVNCTH dự họp; đ/c Đại chuẩn bị
Thứ ba 02/06/2020
08h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Đi kiểm tra thực địa một số dự án thuê đất ven tuyến đường lớnđ/c Thanh PVP cùng điđ/c Ngọc Tuấn chuẩn bị
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Cùng Tổ công tác của tỉnh kiểm tra công tác giải quyết KN-TC tại UBND huyện Tam Dươngđ/c Thanh PVP cùng dựđ/c Trần Tuấn chuẩn bị
13h30 - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
14h - 17hChủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì hội nghị nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh công bố các chỉ số: (i) Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); (ii) Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas); (iii) xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (ICT Index); (iv) chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); (v) khảo sát, đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 (DDCI).Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnhLãnh đạo Văn phòngCVNCTH dự họp; Hữu Vinh chuẩn bị
Thứ tư 03/06/2020
07h30 - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh: Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy
07h30 - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy
07h30 - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
07h30 - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Đi kiểm tra các công trình để chỉ đạo, đảm bảo an toàn, phòng chống lũ mùa mưa bão năm 2020đ/c Tú chuẩn bị
07h30 - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Dự họp Ban Dân vận Trung ươngđ/c Tiến chuẩn bị
07h30 - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy
14h - 17hChủ tịch UBND tỉnh: Nghe Sở Nội vụ báo cáo dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh tán thành chủ trương thành lập một số thị trấn thuộc huyện, phường thuộc thành phố trên địa bàn tỉnhPhòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnhđ/c Đô CVP dự họpđ/c Tiến chuẩn bị
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Họp, nghe các nội dung (1) Làm việc với một số Hiệp Hội doanh nghiệp: HHDN tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp ĐTNN, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc,... để nắm bắt, chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. (2) Nghe Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc báo cáo một số khó khăn vướng mắc trên địa bàn.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thànhđ/c Hạnh PVP dự họpđ/c Hữu Vinh, đ/c Việt Hải chuẩn bị
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Họp, nghe các nội dung (1) Nghe các đơn vị liên quan báo cáo, rà soát danh mục các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và danh mục dự án đầu tư công năm 2021 ngành nông nghiệp. (2) Nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Tình hình phát triển chăn nuôi lợn và đề xuất hỗ trợ tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh Vĩnh PhúcPhòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khướcđ/c Đô CVP dự họpđ/c Tú, đ/c Oanh chuẩn bị.
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Cùng Tổ công tác của tỉnh kiểm tra công tác giải quyết KN-TC tại UBND huyện Bình Xuyênđ/c Thanh PVP cùng dựđ/c Trần Tuấn chuẩn bị
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Nghe Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020Phòng họp số 04, Văn phòng UBND tỉnhđ/c Hạnh PVP dự họpđ/c Trinh chuẩn bị
Thứ năm 04/06/2020
08h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp và làm việc với Tập đoàn FLC về việc triển khai một số dự án đầu tư của Tập đoàn trên địa bàn tỉnhPhòng khách Chủ tịchChủ tịch UBND tỉnhđ/c Đô CVP cùng dựđ/c Đức Kiên chuẩn bị
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Họp, nghe các nội dung (1) Sở Tài chính báo cáo Về việc điều chuyển tài sản, trụ sở làm việc của Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. (2) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo việc di chuyển Thư viện tỉnh Vĩnh PhúcPhòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thànhđ/c Hạnh PVP dự họpđ/c Việt Hải chuẩn bị
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Họp, nghe các đơn vị liên quan báo cáo giải quyết vướng mắc đến công tác bồi thường GPMB một số dự án thuộc lĩnh vực chỉ đạoPhòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khướcđ/c Thanh PVP dự họpđ/c Ngọc Tuấn chủ trì phối hợp với CV liên quan chuẩn bị.
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Cùng Tổ công tác của tỉnh kiểm tra công tác giải quyết KN-TC tại UBND huyện Yên Lạcđ/c Thanh PVP cùng dựđ/c Trần Tuấn chuẩn bị
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Tiếp và làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để thỏa thuận, thống nhất việc thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách an sinh xã hội tại tỉnh Vĩnh PhúcTại Hội trường tầng 01, Sở Lao động-TB&XHPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Vănđ/c Hạnh PVP cùng dựđ/c Trinh chuẩn bị
13h30 - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Làm việc theo chương trình
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khước – Tổ trưởng tổ công tác nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết hoạch giải quyết tồn tại liên quan đến thu hồi đất đai của Công ty TNHH Kim Long và đất đai tại Khu vực Núi Đinh, Núi ĐúngPhòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnhđ/c Thanh PVP dự họpđ/c Ngọc Tuấn chuẩn bị
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Cùng Tổ công tác của tỉnh kiểm tra công tác giải quyết KN-TC tại UBND thành phố Phúc Yênđ/c Thanh PVP cùng dựđ/c Trần Tuấn chuẩn bị
15h - 17hChủ tịch UBND tỉnh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Làm việc cùng Đoàn công tác của Học viện Quốc phòngTại phòng họp Ban Chấp hành - Trụ sở Tỉnh ủyChủ tịch UBND tỉnhđ/c Đức chuẩn bị.
Thứ sáu 05/06/2020
07h30 - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả khi Việt Nam tham gia Hiệp định EVFTA.Phòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thànhđ/c Hạnh PVP dự họpđ/c Lý chuẩn bị
08h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo danh mục các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và danh mục dự án đầu tư công năm 2021Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnhLãnh đạo Văn phòngCV NCTH dự họp; đ/c Đại chuẩn bị
14h - 17hChủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp, nghe các nội dung (1) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án kinh doanh thương mại Ngọc Linh của Công ty TNHH thương mại nông sản Ngọc Linh (Văn bản số 188/BC-SKHĐT ngày 21/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). (2) Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo, đề xuất điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Khai Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (3) Sở Xây dựng báo cáo đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị, khu vực hai bên đường Quốc lộ 2C, tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường và xã Đồng Văn huyện Yên Lạc (Văn bản số 373/TTr-SXD-QHKT ngày 19/05/2020 của Sở Xây dựng). (4) Sở Xây dựng báo cáo điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 khu vực phía bắc tổ dân phố Đông Đạo, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên ( Văn bản số 225/TTr-SXD-QHKT ngày 30/03/2020 của Sở Xây dựng). (5) Sở Xây dựng báo cáo điều chỉnh phạm vi, mốc giới địa điểm lập QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất huyện Yên Lạc (Văn bản số 348/TTR-SXD-QHKT ngày 11/05/2020 của Sở Xây dựng). (6) UBND huyện Bình Xuyên và các cơ quan liên quan báo cáo về công tác dồn thửa, đổi ruộng tại xã Phú Xuân, huyện Bình xuyên. (7) Sở Lao động-TB&XH báo cáo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025”.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhđ/c Đô CVP, đ/c Hạnh PVP dự họpcác đ/c: Quyết, Hữu Vinh, Đức Kiên, Ngọc Tuấn, Trinh chuẩn bị
16h - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Gặp gỡ các doanh nghiệp vào chiều thứ Sáu hàng tuầnPhòng gặp gỡ doanh nghiệp trong khuôn viên Trụ sở - UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thànhđ/c Hạnh PVP chỉ đạođ/c Hữu Vinh chuẩn bị
Thứ bảy 06/06/2020
07h30 - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự kiến họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Chủ nhật 07/06/2020