Tập trung đồng bộ các giải pháp phòng chống và kiểm soát ma túy

25/02/2020

Cùng với tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các tổ chức, đường dây, tụ điểm, các địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy sẽ tích cực tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn làm giảm tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai; chú trọng phổ biến, tuyên truyền về tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy và phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy… Đây là những giải pháp Vĩnh Phúc sẽ thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Vĩnh Phúc sẽ đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, tập trung vào nhóm đối tượng
có nguy cơ cáo, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên các trường học

Theo đánh giá của các ngành chức năng, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiềm chế, không phát sinh các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp; tội phạm buôn bán ma túy chủ yếu là nhỏ, lẻ; chưa phát hiện các vụ liên quan đến điều chế, sản xuất ma túy. Tuy nhiên, đến hết năm 2019, toàn tỉnh đang có trên 2.340 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 94 đối tượng so với năm 2018 với độ tuổi ngày càng trẻ hóa, chuyển dần từ sử dụng heroin sang các loại ma túy tổng hợp sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Đặc biệt, trong năm 2019, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá hàng chục vụ buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 09 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động 82 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Trong đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm và lãnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; lấy kết quả, hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách là một tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hằng năm của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, cần đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cáo, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên các trường học; phát động rộng rãi phong trài toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạn và tệ nạn ma túy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Ngoài ra, tại địa bàn cơ sở cần tiếp tục xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cùng với tập trung đấu tranh, trấn áp với tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, thường xuyên rà soát, khảo sát, nắm chắc tình hình người sử dụng và người nghiện ma túy, nhất là ma túy tổng hợp nhằm kiểm chế sự gia tăng người nghiện ma túy. Cùng với đó, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và ưu tiên đầu tư nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng cho lực lượng chuyên trách trong công tác phòng, chống ma túy. Có chính sách động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Đồng thời, tăng cường, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động trao đổi, phối hợp trong phòng, chống, kiểm soát ma túy với các địa phương, nhất là các địa bàn giáp ranh nhằm kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy vào địa bàn.

Hoàng Phúc

Các tin đã đưa ngày: